To whom it may concern…

To whom it may concern…

To whom it may concern…

5 apr. 2024

“De meeste van ons spelen maar een beetje met GenAI en leggen de oorzaak voor te weinig voortgang buiten henzelf en buiten hun eigen organisatie.” 


Dit is geen quote uit een recent onderzoek (al zijn die makkelijk te vinden). Dit is mijn inzicht na veel leiders en hun teams te hebben gesproken sinds de start van AIO. 

De kop is trouwens geen verwijt. De boodschap is meer dat de fast follower strategie voor GenAI “NIET” gaat werken. 


Wat zijn de redenen voor de (te) langzame start?

Hiervoor worden de volgende usual suspects aan redenen voor gegeven:

 1. We hebben op dit moment gewoon andere prioriteiten 

 2. Zorgen over privacy, AI ethiek en zelfs AI bewustzijn (AGI)

 3. Het gebrek aan talent of de juiste specialisten

 4. Data complexiteit en verwachte kosten tbv een nieuwe infrastructuur

 5. De snelheid van de laatste gen AI ontwikkelingen

 6. Angst voor het vervangen van banen a.k.a. slecht werkgeverschap

 7. En tot slot (en mijn favo), AI is eigenlijk nog niet zo ver

Deze thema's zijn, op nr. 7 na, allemaal relevant en komen helaas tegelijk op ons bord. Maar dit rookgordijn mag geen rechtvaardiging zijn voor het uitstel dat nu te vaak optreedt.


Zoals we allemaal weten, speelt er namelijk nogal wat voor de meeste organisaties. Sinds Corona is de rek er in veel gevallen nog steeds uit en er heerst veel onzekerheid over de nabije toekomst. Tel daar o.a. de broodnodige duurzaamheidsambities en de arbeidskrapte bij op en je hebt een herkenbare mix aan uitdagingen aan je broek. 

En juist GenAI biedt volop kansen om deze uitdagingen aan te gaan!

En dat op een manier dat je nog steeds (of juist nog meer) een goede werkgever bent en meer competitief en sowieso meer creatief en hopelijk nog meer (of eindelijk echt) duurzaam of…. ETC!

Maar dat betekent wel “NU” actief aan de bak gaan met het volgende:

 • Tijd reserveren voor het opdoen van diepgaande kennis over bovenstaande punten zodat je een beargumenteerde mening kunt vormen als MT en als leider. AI is één van je hoogste prioriteiten en de technologie is juist veel verder dan je waarschijnlijk denkt. De onderschatting is het risico, niet andersom.

 • Daarop volgt het neerpennen van de bedrijfsvisie en een duidelijk en haalbaar beleid. Door gebrek hieraan krijg je kleine versnipperde initiatieven met alle gevolgen van dien. Stel hierbij ook jezelf en je MT de vraag hoe de markt er over één jaar en daarna uit gaat zien? Als je concurrentie 20% goedkoper wordt of veel sneller of nog creatiever, wat dan? En welke skills hebben onze teams nodig om hierin mee te gaan? Etc!

 • Betrek hierbij actief een paar zogenoemde AI evangelisten uit je organisatie. Collega´s die het mooi vinden en AI intrinsiek willen snappen. Hun input is cruciaal!

 • Laat deze evangelisten parallel getraind worden op champions league niveau (train de trainer) zodat zij de organisatie bij de hand kunnen nemen

 • Creëer & cluster samen een backlog van diverse afdelingsoverkoepelende AI use cases en bepaal de modus operandi. AIO hanteert en begeleidt bijvoorbeeld AI Dev sprints met afgebakende tijd voor de use case ontwikkeling en training.

 • Ga voor laaghangend fruit tbv snel & klein succes en deel deze voor meer draagvlak.

 • Luister, verzamel en deel de zorgen en hulpvragen. Ga ook hiermee aan de slag. Vaak is bijvoorbeeld de angst voor job displacement groot, maar boodschap is juist tijd dat het gaat om het aanleren van nieuwe vaardigheden waardoor er meer tijd vrijkomt voor creativiteit of de zaken die er echt toe doen. Werk wordt beter, leuker, minder… you decide!

En ja, dat leest uiteraard nog steeds als veel. Maar je zult snel zien dat er al enorm veel meters worden gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld het snel & veilig integreren van AI toepassingen met legacy data of AI talent sourcing of mega gave oplossingen die veel en veel verder gaan dan het implementeren van een chatbot.


We zijn Human Powered, AI Enhanced. 

Dus laat vooral weten als je hier meer over wilt weten :) 

Want wij zijn AIO en we begeleiden bedrijven bij het begrijpen en implementeren van GenAI. Hiervoor brengen we de beste AI partijen en talent bij elkaar.