Prompting 101: Van meer naar minder informatie

Prompting 101: Van meer naar minder informatie

Prompting 101: Van meer naar minder informatie

Feb 29, 2024

Prompt engineering

Prompt engineering is de sleutel tot effectieve interactie met AI-systemen. Het begint met het begrijpen van de context waarin de prompt wordt gegeven, waardoor je specifieke en duidelijke instructies kunt formuleren. Vermijd conflicterende termen en gebruik de juiste interpunctie voor maximale helderheid. Stel open vragen om het systeem uit te dagen en nieuwe inzichten te verkrijgen. Wees echter kritisch en vertrouw niet blindelings op de output, maar analyseer en valideer deze. Door deze essentiële regels te volgen, kunnen we de kracht van AI optimaal benutten en tot zinvolle resultaten komen.


Van meer naar minder informatie

De volgende prompt operatie structuur gaat je helpen met het begrijpen van prompts schrijven a.k.a. prompt engineering. We hanteren de volgende 3 prompt operaties:

  1. Reductieve Operaties

  2. Transformatieve Operaties

  3. Generatieve Operaties


1. Reductieve Operaties


Summarisation:
Begin met de uitleg dat reductieve operaties gaan over het efficiënter maken van communicatie door alleen de essentie over te houden. De kunst van het samenvatten is een cruciale vaardigheid in het tijdperk van informatie-overload.

Distillation:
Bij destillatie gaat het om het scheiden van het kaf van het koren, het identificeren van de kernpunten die ertoe doen.

Extraction:
Leg uit dat extractie lijkt op het mijnen van data - het is het proces van het vinden van specifieke, waardevolle stukjes informatie in een zee van tekst.

Characterising:
Karakterisering helpt ons de aard van de tekst te begrijpen; het is als het vaststellen van de persoonlijkheid van de tekst.

Analysing:
Analyse gaat een stap verder en zoekt naar verborgen verbanden en structuren, net zoals een detective naar aanwijzingen zou zoeken.

Evaluation:
Evaluatie introduceert een normatieve dimensie, het is het proces van het wegen en beoordelen van de inhoud tegen een bepaalde standaard of criteria.

Critiquing:
Eindig met kritiek - dit is niet alleen het vinden van fouten, maar ook het bieden van constructieve suggesties om de tekst te verbeteren. Dit is essentieel voor de groei en ontwikkeling in elke schrijfgerelateerde discipline.


2. Transformatieve Operaties

Reformatting:
Bespreek het belang van het transformeren van informatie voor verschillende contexten en doeleinden. Opnieuw formatteren is als het verwisselen van kleding voor de juiste gelegenheid, waarbij de inhoud behouden blijft maar het uiterlijk verandert.Refactoring:
Refactoring gaat over efficiëntie. Gebruik de analogie van een recept: dezelfde ingrediënten gebruiken maar de stappen optimaliseren voor een beter resultaat.

Language Change:
Taalverandering houdt in dat je taalbarrières oversteekt. Het is als een vertaler bij de Verenigde Naties, die zorgt voor begrip tussen verschillende culturen.

Restructuring:
Herstructureren is essentieel voor heldere communicatie. Vergelijk het met het herschikken van meubilair in een kamer voor een betere doorstroming en functionaliteit.

Modification:
Wijziging gaat over intentie. Het is alsof een acteur zijn tekst verandert om een andere emotie of boodschap over te brengen.

Clarification:
Verduidelijking gaat over het wegnemen van dubbelzinnigheid. Het is het verschil tussen mompelen en duidelijk spreken in een rumoerige ruimte om begrepen te worden.


3. Generatieve Operations

Drafting:
Benadruk de creatieve kracht van generatieve bewerkingen in AI, te beginnen met het opstellen van een ontwerp, dat is als het planten van een zaadje dat uitgroeit tot een volwaardig document in verschillende domeinen.

Planning:
Bespreek voor planning hoe de AI een assistent kan zijn die complexe projecten in kaart helpt brengen door met alle variabelen rekening te houden. Het is als een strateeg op een schaakbord.

Brainstorming:
Benadruk tijdens brainstormsessies de rol van AI in het ontsluiten van nieuwe ideeën, door het te vergelijken met een brainstormsessie waarbij geen enkel idee te wild is om te overwegen.

Amplification:
Vestig ten slotte, met versterking, de aandacht op het vermogen van de AI om dieper in onderwerpen te duiken en eerste ideeën uit te breiden zoals een jazzmuzikant improviseert op een eenvoudige melodie.